ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • PROJEKTY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ W NASTEPUJĄCYM ZAKRESIE:

  - Przygotowanie danych do projektowania na etapie koncepcji.
  - Projekty budowlane
  - Projekty przetargowe
  - Projekty wykonawcze dostosowanie do możliwości technicznych Wykonawcy (wraz z optymalizacją)
  - Nadzór autorski
  - Nadzór inwestorski
  - Koordynacja Inwestycji
  - Opinie techniczne i ekspertyzy
  - Inne opracowania


 • PROJEKTUJEMY KONSTRUKCJE:

  - Żelbetowe monolityczne
  - Żelbetowe prefabrykowanie
  - Żelbetowe prefabrykowane sprężone (strunobeton)
  - Stalowe
  - Drewniane
  - Murowe


  Opracowania projektowe wykonujemy w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego. Bazując na potencjale własnym i firm współpracujących wykonujemy pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. Bogate doświadczenie nabyte podczas pracy w firmach wykonawczych pozwala nam na dostosowanie i optymalizację projektów do realiów budowy.

  Zapewniamy terminy realizacji projektów dostosowane do potrzeb Zamawiającego.
  Pracujemy w oparciu o licencjonowane oprogramowanie.
  Dokumentację Wykonawczą wykonujemy w oparciu o pakiet oprogramowania AutoCAD
  .

              o firmie        oferta        realizacje        foto        kontakt                                                                                                               design by anfit